29 April 2014

Uniform Kaiser Wilhelm 2

Dit jaar wordt de eerste wereldoorlog herdacht, inmiddels 100 jaar geleden. Een van de hoofdrolspelers was de Duiste keizer Wilhelm 2. Hij stond tevens bekend als een groot liefhebber van uniformen, zoals hier te zien. De foto's zijn ingekleurd.

100 years ago the first World War started. This will be remembered this year.  One of the main players was the german kaiser Wilhelm 2. He was known to be very fond of his uniforms, as you can see here.
These photos have been hand coloured.